Sekcije L.U. Obrenovac

Lovačko udruženje Obrenovac čine 15 lovačkih sekcija:

LU Obrenovac sekcija Grabovac
 • „Belo Polje“
 • „Veliko Polje“
 • „Zabrežje“
 • „Jasenova“

-Sačinjavaju je sekcije: -Barič

– Mala Moštanica

– Jasenak

– Mislođin

 • „Draževac“
 • „Peštan“
 • „Krtinska“
 • „Sava“

-Sačinjavaju je reviri: – Urovci

– Ratari

 • „Skela“
 • „Ušće“
 • „Dren“
 • „Orašac“

-Sačinjavaju je reviri : – Orašac

– Vukićevica

 • „Stubline“

– Sačinjavaju je reviri: – Stubline

– Piroman

– Trstenica

– Ljubinić

 • „Zvečka“
 • „Grabovac“

Ukupan broj lovaca u lovnoj 2016/2017 je 870 članova.