• 23.04.2017. Гребача.Почетак у 09 часова.

  Lovno streljaštvo LU Obrenovac
 • 14.05.2017. Грабовац.Почетак у 09 часова.
 • 28.05.2017. Мала Моштаница.Почетак у 09 часова.
 • 04.06.2017. Барич.Почетак у 09 часова.
 • 18.06.2017. Гребача.Почетак 09 часова.
 • 09.07.2017. Гребача.Почетак 09 часова.
 • 13.08.2017. Гребача.Почетак 09 часова.
 • 24.09.2017. Гребача.Почетак 09 часова.
 • 01.10.2017. Гребача.Почетак  09 часова.(Куп шицара)
 • 08.10.2017. Гребача.Почетак 09 часова.(Екупно)

Све информације везане за рад рад стрељачке комисије на број тел.064-856-30-80. Миодраг Илић-Мишко