O udruženju

 

Sedište LU “Obrenovac“ nalazi se u Obrenovcu na adresi Cara Lazara 1/55. Udruženje je u sastavu Beogradskog lovnog regiona, član je Lovačkog saveza Srbije i registrovano je u Agenciji za privredne registre.

Organizovano lovstvo u Obrenovcu i okolnim selima počelo je osnivanjem lovačke organizacije pod imenom Savezno lovačko udruženje “Obrenovac“ 1898. godine. Od osnivanja do danas, rad udruženja je mirovao samo za vreme balkanskih i svetskih ratova.

Udruženje ima oko 900 članova koji su raspoređeni u 15 lovačkih sekcija.

Lična karta udruženja

Lovište “Posavina“ kojim gazduje LU “Obrenovac“, prostire se na katastarskoj površini opštine Obrenovac i ima površinu od 40.995 ha. Prema površini, lovište spada u velika otvorena lovišta sa tendencijom smanjenja lovno-produktivne površine što je posledica urbanizacije. Lovište je po konfiguraciji terena ravničarskog tipa, zatalasana ravnica koja se proteže pored korita Save, Kolubare, Tamnave, Peštana i Vukodraže.

Sa severne strane, lovište je otvoreno prema Panonskoj niziji, istočni deo lovišta pruža se prema Šumadiji, a na jugu se uvlači uz široku dolinu Kolubare do pobrđa Valjevskih planina. Na zapadu se proteže do reke Vukodraž i pojedinim delovima doseže do ogranaka Pocerskih kosa. U geografskom pogledu (u odnosu na geografske koordinate), lovište ima sledeći položaj:

20°10´ – 20°18´  istočne geografske dužine,

44°30´ – 44°42´  severne geografske širine.

Najniža nadmorska visina u lovištu je 73 m na Adi Skeljanskoj u selu Skela, a najviša nadmorska visina iznosi 221 m na brdu Buk u selu Mislođin. Lovna površina lovišta iznosi 82%, a nelovna 18% od ukupne površine.