Lovni turizam

Srndać trofej

Lovište “Posavina” smešteno je na desnoj obali Save na terenima Posavsko-Tamnavskim koji se na zapadnoj strani spajaju sa Šumadijskim predelima.

  • Lovište u Obrenovcu dosada su, pored domaćih gostiju, posećivali i lovci iz Austrije, Nemačke, Hrvatske i Francuske. Lovište je posebno atraktivno za lov „piršovanjem“ odnosno pretragom.
  • Zlatno doba u lovnom turizmu bilo je od 1982. do 1991. godine u kome je preovladavao komercijalni lov srneće divljači.
    Nakon tog perioda nastupila je velika stagnacija,  pad brojnosti i obustava lova srneće divljači.
  • Zahvaljujući planskom gazdovanju i odličnom radu lovočuvarske službe, danas je srneća divljač u ekspanziji i komercijalni lov trofejnih srnadaća ponovo se uspešno organizuje.

Lovno – turističke usluge u Lovištu „Posavina“

  • lov srneće divljači,
  • stručna pratnja,
  • razgledanje lovišta sa visoke čeke,
  • foto/video safari.

Za sve informacije o lovnom turizmu obratite na navedene kontakte na našoj kontakt stranici.