Lovna kinologija

Kinološko društvo “Obrenovac” je osnovano 1972 god. pri lovačkom udruženju “Obrenovac”. Dosadašnji predsednici bili su: Mirko Španović, Mija Adamović, Mirko Knežević, Zoran Pavlović, Ivan Peković, Milan Petković i, sadašnji, Milomir Marinović-Leka. Do sada je organizovano  8 CACIB i 7 CAC izložbi, 15 CACIT i 15 CACT utakmica za ptičare. Na kinološkoj mapi Evrope ljubitelja lovne kinologije slobodno se može reći da je naše kinološko društvo upisano velikim slovima.Lovna kinologija
Kinologija je nauka o psima koja proučava nastanak pasa, evoluciju i karakteristike pasa, uzgoj, selekciju, zdravstvenu zaštitu, ponašanje i obuku pasa .

Pas je najrasprostranjenija domaća životinja u svetu . Rezultati istraživanja pokazali su da domaći pas vodi poreklo od sivog vuka

(Canis lupus) i da je taj evolucioni preobražaj trajao približno 15000 godina .

Po zoološkoj klasifikaciji,  domaći pas se svrstava u :

*  klasu – Mamnalia,

*  red – Carnivora,

*  porodicu – Canidea,

*  rod – Canis,

*  vrstu – Canis familiaris .

Nakon procesa pripitomljavanja predaka  domaćeg psa, čovek je počeo da vrši njegovu selekciju u cilju prilagođavanja pasa za različitu upotrebu . Prioritetna selekcija se odnosila na iskorišćenje lovačkog nagona i sposobnosti pasa za lov . Takvom selekcijom pretpostavlja se da su dobijeni preci današnjih lovačkih pasa koji su prvashodno  korišćeni kao goniči i tragači.

Najveći broj danas poznatih rasa pasa nastao je tokom 19-og veka, planskim ukrštanjem postojećih rasa. Kao nužna potreba, tokom druge polovine 19-og veka, formiraju se prvi klubovi i udruženja odgajivača rasnih pasa kao i evidentiranje i uvođenje pasa u prve rodovne knjige.

Na prostorima nekadašnje države 1924.godine u Ljubljani osnovan je Kinološki savez Jugoslavije (JKS), a nakon registracije u Beogradu počinje sa radom 1925.godine . Od 2006.godine Kinološki savez Srbije postaje samostalna kinološka organizacija koja je redovan član Međunarodne kinološke organizacije (Federation Cynologique Internationale  –  FCI) .

   Rasni psi su po sistematizaciji FCI razvrstani u 10 grupa koje imaju više sekcija i podsekcija u okviru samih grupa. U Srbiji se zvanična sistematizacija FCI primenjuje od 1992.godine.

U lovištu „Posavina“ za lov divljači uglavnom se koriste psi :

–  III FCI  grupe, sekcija 1 – visonogi terijeri (nemački lovniterijer),

–  VI FCI grupesekcija 2 – tragači po krvi,

–  VII FCI grupe, sekcija 1 – kontinentalni ptičari,

                          sekcija 2 – britanski i irski ptičari,

VIII FCI grupe, sekcija 1 – retriveri,

                          sekcija 2 – cunjavci .

Lovna kinologija kao deo kinologije je nauka o lovnim psima i njihovim rasnim karakteristikama . Na ovim prostorima nastala je i utemeljena na lovačkoj tradiciji  našeg naroda.

U savremenom gazdovanju lovištima, pravilan izbor pasa i njihova obučenost za lov bitan je preduslov koji doprinosi racionalnom korišćenju lovne divljači .

Gubici zbog nepronađene, ranjene ili odstreljene divljači mogu se kretati i do 35% od celokupne vrednosti ulovljene divljači . U cilju smanjenja ovih gubitaka, neophodna je upotreba različitih rasa lovačkih pasa, kvalitetna selekcija i odabir jedinki, primena lovne kinologije, ali i edukacija lovaca koji koriste pse u lovu.

Nakon zabrane korišćenja goniča za lov divljači u ravničarskim lovištima pedesetih godina prošlog veka, obrenovački lovci masovno prelaze na uzgoj pasa ptičara gde dominiraju nemačke i britanske rase pasa.

Ptičari VII FCI grupe su najzastupljeniji pomoćnici Obrenovačkih lovaca u lovu pernate lovne divljači i divljeg zeca. Osnovna osobina ovih pasa je neumorno i istrajno pretraživanje terena, poslušnost, vodljivost, pronalaženje i markiranje divljači, a takođe većina pasa ptičara poseduje kao urođenu ili stečenu osobinu i donošenje odstreljene divljači (aport). Od pasa ptičara u lovu se najviše koriste nemački kratkodlaki ptičar, epanjel breton, poenter, nemački oštrodlaki ptičar i engleski seter.

Raznolikost lovnih terena lovišta „Posavina“, lovačka tradicija duža od jednog veka, obilje lovne divljači i standardno veliki broj lovaca, uslovili su da se u Obrenovcu pojavljuje sve više vrsnih odgajivača lovačkih pasa. Pojavom odgajivača lovačkih pasa i primenom lovne kinologije u celini, Obrenovački lovci shvataju da je lovački pas najbolji pomoćnik u lovu i da bez dobrog psa  nema kvalitetnog lova divljači.

Potreba da se lovna kinologija razvija i jača u cilju poboljšanja kvaliteta, kvantiteta i korišćenja  lovačkih pasa, doprinela je da u L.U.“Obrenovac“ od svoje kinološke sekcije formira 1972.godine Kinološko društvo „Obrenovac“ koje i danas uspešno radi.

Novoformirano Kinološko društvo uz svestranu pomoć Lovačkog udruženja počinje sa širenjem lovno-kinološke etike i

organizovanjem kinoloških priredbi i drugih aktivnosti. Kinološke manifestacije organizuju se u cilju popularizacije uzgoja upotrebljivih lovnih pasa, eksterijernog ocenjivanja, takmičenja lovačkih pasa i takmičenja u praktičnom lovu pernate lovne divljači (po pravilima Kupa Svetog Huberta) u kome su Obrenovčani poznati i van granica naše zemljeOd ovih manifestacija najviše se organizuju, izložbe u eksterijeru, ispiti urođenih osobina, ispiti u radu, šampionati, utakmice, a od

2002.godine i lovno-kinološki kupovi u praktičnom lovu fazanske divljači. Po značaju ove kinološke manifestacije organizuju se kao lokalne, nacionalne i međunarodne.

Prethodni period Obrenovački lovni kinolozi obeležili su svojim postignutim rezultatima na kinološkim manifestacijama naše zemlje, Evrope i sveta. Uspesi koji su postizani i postižu se i dalje, svrstavaju lovnu kinologiju Obrenovca u sam vrh Srbije i kinoloških karti sveta.

Lovac i pas su u lovu jedna duša,ni najksuplja puška,ni najbolja oprema ne mogu zameniti lovačkog psa.Godine provedene zajedno u lovu i bezbroj jutara dočekanih zajedno u prirodi, deo su uspomena jednog istinskog lovca na prelepe trenutke provedene sa svojim psom u lovištu, jer bez njega kako kaže ona stara lovačka, lov nije lov.