UDRUZENJE

UDRUŽENJE

OBRENOVAC

OBRENOVAC

Lovačko udruženje Obrenovac

Lovačko udruženje Obrenovac

 

Srndac u trkuSedište LU “Obrenovac“ nalazi se u Obrenovcu na adresi Vuka Karadžića, br. 75/5. Udruženje je u sastavu Beogradskog lovnog regiona, član je Lovačkog saveza Srbije i registrovano je u Agenciji za privredne registre.

 

Organizovano lovstvo u Obrenovcu i okolnim selima počelo je osnivanjem lovačke organizacije pod imenom Savezno lovačko udruženje “Obrenovac“ 1898. godine. Od osnivanja do danas, rad Udruženja je mirovao samo za vreme balkanskih i svetskih ratova.

Udruženje ima oko 1100 članova koji su raspoređeni u 14 lovačkih sekcija.

Lična karta udruženja

Lovište “Posavina“ kojim gazduje LU “Obrenovac“, prostire se na katastarskoj površini opštine Obrenovac i ima površinu od 40.995 ha. Prema površini, lovište spada u velika otvorena lovišta sa tendencijom smanjenja lovno-produktivne površine što je posledica urbanizacije. Lovište je po konfiguraciji terena ravničarskog tipa, zatalasana ravnica koja se proteže pored korita Save, Kolubare, Tamnave, Peštana i Vukodraže.

 

Divlja patkaSa severne strane, lovište je otvoreno prema Panonskoj niziji, istočni deo lovišta pruža se prema Šumadiji, a na jugu se uvlači uz široku dolinu Kolubare do pobrđa Valjevskih planina. Na zapadu se proteže do reke Vukodraž i pojedinim delovima doseže do ogranaka Pocerskih kosa. U geografskom pogledu (u odnosu na geografske koordinate), lovište ima sledeći položaj:

20°10´ - 20°18´  istočne geografske dužine,

44°30´ - 44°42´  severne geografske širine.

Najniža nadmorska visina u lovištu je 73 m na Adi Skeljanskoj u selu Skela, a najviša nadmorska visina iznosi 221 m na brdu Buk u selu Mislođin. Lovna površina lovišta iznosi 82%, a nelovna 18% od ukupne površine.

Saopštenja

  • Lov divljih pataka i divljih gusaka - 28.10.2010
    Lovište "Posavina", kojim gazduje Lovačko udruženje "Obrenovac" nalazi se pored korita pet  reka. Sa severo-zapadne strane, prirodna granica lovišta je reka Sava, n... Detaljnije»
  • Kako se ide u lov - 25.10.2010
    Prilikom svakog izlaska u lov, svaki lovac odnosno grupa lovaca, mora da poseduje sledeća dokumenta: - člansku kartu, - lovnu kartu za 2012/13 godinu, - oružani list za lovačko o... Detaljnije»
  • Zimska prehrana divljači - 25.10.2010
    Kako proteklih godina tako i ove, obaveza svih lovaca je da u zimskom periodu vrše prehranu krupne i sitne divljači u lovištu. Članovi LU „Obrenovac“ koji ni... Detaljnije»

 

Divlje patke u niskom letu

Prema opštim uslovima, određena je lovno–produktivna površina (LPP) od 33.898 ha (na osnovu uputstva iz Priručnika “Bonitiranja lovišta“/ B.Tomašević, I. Radosavljević i A. Ćeranić), koja poseduje izvanredne stanišne uslove za populacije gajenih vrsta divljači.

 LU “Obrenovac“ gazduje lovištem “Posavina“ na osnovu planskih dokumenata Lovne osnove i Godišnjih planova gazdovanja lovištem.

 Gajene vrste divljači su: srna /Capreolus capreolus L./,  zec /Lepus europaeus Pall./, fazan /Phasianus sp.L./ i poljska jarebica /Perdix perdix L./ . U lovištu su prisutne i mnoge druge vrste divljači, pa i evropski dabar koji se migracijom naselio u jednom delu lovišta. Po brojnosti fazanske divljači, lovište je jedno od najbogatijih u Srbiji. U lovište se svake lovne godine, u skladu sa planskim dokumentima gazdovanja, naseljava 4500 osmonedeljnih fazanskih pilića u 14 mobilnih prihvatilišta. Uspešnom gazdovanju lovišta doprinose i izgrađeni lovno-tehnički objekti: 40 visokih čeka, 320 hranilišta za zimsku prehranu sitne divljači i 44 hranilišta i solišta za srneću divljač.Krdo srna i srndaca

 

Stručna služba

Stručna služba LU “Obrenovac“ angažovana je na izvršenju stručnih poslova gazdovanja lovištem „Posavina“, čuvanju lovišta, zaštiti divljači i administrativno-tehničkim poslovima.

Stručnu službu sačinjava :

-       Upravnik lovišta “Posavina“,

-       dva profesionalna Lovočuvara i

-       administrativni radnik .

Za kvalitetno izvršavanje radnih zadataka, Stručna služba Udruženja je opremljena: terenskim vozilima, opremom za snimanje i fotografisanje, mobilnim telefonima, službenim lovačkim naoružanjem, kompjuterskom opremom i drugim sredstvima.

    Cilj rada Stručne službe je da se merama gazdovanja obezbedi broj i kvalitet gajenih vrsta divljači koji dozvoljavaju prirodni uslovi u lovištu i zaštita, lov i racionalno korišćenje drugih lovostajem zaštićenih vrsta divljači, koje stalno ili povremeno borave u lovištu.

    U svom radu Stručna služba sarađuje sa Službom Lovačkog saveza Srbije, stručnim službama susednih lovačkih udruženja, policijom i inspektorskim organima. 

Spijunska oprema Prisluskivaci i prisluskivanje Web dizajn Mobilni telefoni MTS paketi Vodoinstalater Obrenovac Bubice za ispite iznajmljivanje